"PRZEGLĄD LEKOWY JAKO JEDNA Z USŁUG FARMACJI KLNICZNEJ"

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugim Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej! Tematem przewodnim Sympozjum będzie niezwykle istotny i aktualny temat przeglądu lekowego jako usługi farmacji klinicznej realizowanej na różnych poziomach polskiego systemu opieki zdrowotnej, zarówno w obszarze szpitalnym, jak i podstawowej opieki zdrowotnej.

Nasze Sympozjum ma za zadanie informować, motywować  i inspirować do wprowadzania dalszych innowacji w zakresie optymalizacji farmakoterapii w Polsce. Dodatkowym celem Sympozjum jest również wymiana doświadczeń na temat możliwości indywidualizacji opieki nad pacjentem poprzez rozwój systemu, którego istotną składową jest farmaceuta. 

Nasze wydarzenie będzie towarzyszyło 52. Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, które również mamy przyjemność i zaszczyt współorganizować.

Zapraszamy do udziału!


Komitet Naukowy

 

Uczestnicy Sympozjum otrzymują 4 punkty edukacyjne.

(Zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dnia 28 grudnia 2021 r. Dz.U. 2022 poz. 464)


 
Patronat wydarzenia 

      


Organizator